NEWS CENTER


11

2023

-

01

2021


2020青岛年度最具影响力企业
2021年中国品牌日青岛最具影响品牌      
省级绿色工厂                                            
山东省氯碱智能化标杆企业
2020-2021年度青岛市最佳雇主
2021年度能效领跑者标杆企业(烧碱)
2021中国基础化学原料制造业百强企业第31名
2021中国石油和化工企业500强独立生产、经营企业第76名
2021年度新一代“青岛金花”培育企业(制造业)
山东省节水标杆单位(企业)

Pre

Next

Pre

Next